ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИНЦИПИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДРУГИ ОБРАБОТЕНИ ДАННИ

("Принципи")

Версия от 25.05.2018 г.

Сигурността на вашите лични данни е приоритет за нас. На личните данни и тяхното предпазване,  ние обръщаме необходимото внимание на този процес, в пълно съответствие с разпоредбите на регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна от Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-долу "регламент за GDPR") и в съответствие с тези принципи. В тази Политика бихме искали да Ви информираме за това, какви лични данни събираме за Вас и как ги използвамe.


КАКВА E ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ:

Muerte.shop може да съхранява и обработва личните Ви данни, които предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, особено при покупка чрез инернет сайт Muerte.shop или в случай на регистрация, за да получаване нашите рекламни бюлетини.

Това включва по-специално следните лични данни:

име, адрес на електронната поща, телефонен номер, както и друга доброволно предоставена информация, попълнена по време на регистрацията или по време на преглеждането или купуването на стоки.

Всички лични данни, които обработваме, идват директно и непосредствено от вас.


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОПЕРИРАМЕ С ЛИЧНИ ДАННИ:

Можем да обработим Вашата лична информация за една или повече от следните цели:

- Управление и обработка на Вашата покупка през електронния магазин. Ние използваме Вашата лична информация, така че да можем да доставим поръчаните стоки, за да ви информираме за стасуса на вашата поръчка или с упражняването на правото на отказ от покупка или в случай на рекламация.

- Управление и обработка при създаване на личен профил в нашия уебсайт.

- Отговаряне на Ваши запитвания, изпратени през контактен формуляр, имейл или чрез телефона за поддръжка на клиенти.

- Подобряване на качеството на нашите услуги и разработване на нови такива.

- Анализиране на вашите предпочитания и показване на съдържание, което отговаря на Вашите индивидуални нужди.

- Водене на списък с нелоялни клиенти, отказали да получат поръчаните от тях продукти, които СПИРАМЕ ДА ОБСЛУЖВАМЕ!

- Възстановяване на вземания и упражняване на нашите права (напр. В случай на съдебно дело относно нашите услуги), и

- Водене на счетоводна документация и изпълнение на други наши законови задължения.

- Законните интереси на Muerte.shop. Ние също така сме упълномощени да обработваме вашите лични данни за целите на нашите законни интереси. Касае се най-вече за директния маркетинг или за сигурността на нашия сайт.


НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ЛИЧНИ ДАННИ:

В рамките на настоящото пълномощно можем в същото време да предадем / предоставим вашата лична информация на следните лица

- Превозвачи, които отговарят за доставката на поръчаната стока.

- Нашите данъчни и правни консултанти във връзка с упражняването на нашите права.

- Партньори, отговарящи за обработката на върнатите стоки.

- При условия, определени със закон сме длъжни да предоставим лични данни на правоприлагащите органи (най-вече в полицията) и други публични органи.


Наименование на надзорния орган:
 
Комисия за защита на личните данни
 
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
Телефон:  02/91-53-518
 
Интернет страница: www.cpdp.bg